Koulutukset

Koulutus:

LEAN Business Design

 

Lean Startup-valmennukset on luotu henkilöille ja organisaatioille, jotka haluavat luoda uutta ja varmistua ideansa kysynnästä ennen lanseerausta. Haluamme minimoida ajan ja rahan haaskauksen, sillä niin monet lanseeraukset menevät hukkaan, koska ideaa ei ole testattu oikeiden asiakkaiden kanssa ja ratkaistavaa ongelmaa ei ole vahvistettu.

Valmennuksessa jokainen tiimi oppii luomaan, testaamaan ja validoimaan oikeita tuoteideoita, joita voi käyttää uuden liiketoiminnan kasvattamiseen. Koulutuksen tärkein anti eivät kuitenkaan ole paikan päällä luodut ideat vaan Lean Startup-tekniikoiden ja -ajattelumallien oppiminen, jotta organisaationne uusiutumiskyky pysyy ajan hermoilla!

 

Koulutus:

LEAN Office

 

Lean Office-valmennukset on luotu henkilöille ja organisaatioille, jotka haluavat tehostaa päivittäistä työtehoaan, vähentää kiirettä, luoda lisäarvoa asiakkaalle ja keskittyä siihen työhön millä on todellista vaikutusta. Haluamme minimoida ajan ja rahan haaskauksen, sillä kaikki työ ei ole arvokasta ja sillä voi olla jopa negatiivista arvoa.

 

Tiedätkö sinä mitkä työtehtävät luovat lisäarvoa ja kassavirtaa? Osaatko poistaa 1/3 työtehtävistäsi ja samalla vapauttaa aikaasi todellisille kehittämiselle?
Jos nämä kysymykset askarruttavat, niin me voimme auttaa!

 

Koulutus:

LEAN Culture

Yritysten keskimääräinen elinkaari lyhenee koko ajan. Tule oppimaan, kuinka voit luoda ainoan kestävän tavan uudistua jatkuvasti: kulttuurin!

 

Lean kulttuuri -valmennukset on luotu organisaatioille, jotka haluavat luoda jotain kestävää ja arvokasta. Ihmiset vaihtuvat. Tavat ja prosessit vaihtuvat. Tuotteet ja palvelut vaihtuvat. Asiakkaat vaihtuvat. Ainoa mikä kestää on kulttuuri.

 

Onko teidän yrityksessä koskaan mietitty mikä on teidän yrityskulttuuri? Kaikilla yrityksillä on sellainen – tietoisesti mietitty tai luonnollisesti muotoutunut. Tavat, toimintamallit ja uskomukset luovat kulttuurin selkärangan. Nämä tekijät myös määrittävät onko teidän kulttuuri yrityksenne menestymisen tae vai este.

 

Lean kulttuuri -valmennuksessa käydään läpi:

1) Miksi jatkuvan kehittämisen kulttuuri on olennaista

2) Mitä yrityksen tulee tehdä, että he voivat aktiivisesti rakentaa Lean kulttuuria

3) Miten kulttuurin muutosta tulee johtaa