Lean Culture

Lean kulttuuri

Kuinka luoda jatkuvasti uudistuva organisaatio

 

Yritysten keskimääräinen elinkaari lyhenee koko ajan. Tule oppimaan, kuinka voit luoda ainoan kestävän tavan uudistua jatkuvasti: kulttuurin!

 

Lean kulttuuri -valmennukset on luotu organisaatioille, jotka haluavat luoda jotain kestävää ja arvokasta. Ihmiset vaihtuvat. Tavat ja prosessit vaihtuvat. Tuotteet ja palvelut vaihtuvat. Asiakkaat vaihtuvat. Ainoa mikä kestää on kulttuuri.

 

Onko teidän yrityksessä koskaan mietitty mikä on teidän yrityskulttuuri? Kaikilla yrityksillä on sellainen – tietoisesti mietitty tai luonnollisesti muotoutunut. Tavat, toimintamallit ja uskomukset luovat kulttuurin selkärangan. Nämä tekijät myös määrittävät onko teidän kulttuuri yrityksenne menestymisen tae vai este.

 

Lean kulttuuri -valmennuksessa käydään läpi:

1) Miksi jatkuvan kehittämisen kulttuuri on olennaista

2) Mitä yrityksen tulee tehdä, että he voivat aktiivisesti rakentaa Lean kulttuuria

3) Miten kulttuurin muutosta tulee johtaa

 

Mikä hyöty?

Valmennuksessa opit miksi kulttuuri on kriittinen menestystekijä. Käymme läpi sen minkälainen on teidän tavoitteita tukeva kulttuuri, sillä ei ole olemassa vain yhtä ja oikeaa kulttuuria. Opit purkamaan kulttuurin tapojen, toimintamallien ja uskomusten osa-tekijöihin, sillä näihin on paljon helpompi vaikuttaa, kuin kulttuurin kokonaisuutena. Käymme läpi myös miksi kannattaa siirtyä tulostavoitteista prosessitavoitteisiin.

 

Lean kulttuurissa kunnioitus, voimaannuttaminen ja jatkuva kehitys ovat avain asemassa. Valmennuksessa käymme läpi kuinka voit parhaiten kehittää näitä osa-alueita. Jokaisen työntekijän kunnioitus ja tarvittavat vaikutusmahdollisuudet omaan työhönsä luovat pohjan jatkuvalle kehittämiselle. Vapaus valita rajansa luo merkitystä työhön ja selkiyttää työntekijän roolin yhteisössä.

 

Monet yritykset kompastuvat jumittuessaan joko pelkästään hyödyntämään olemassa olevaa tai tutkimuksen kurimukseen, jolloin valmista ei tule ennen kuin rahat loppuvat. Lean kulttuurin yksi keskeisimpiä hyötyjä on taito tasapainottaa nämä toiminnot, jotta kassavirta pysyy vahvana nyt, sekä tulevaisuudessa.

 

Kenelle:

  • Johtajille, jotka haluavat luoda kestävää arvoa
  • Omistajille, joita kiinnostaa yrityksen pitkän ajan kehitys
  • Tiiminvetäjille, jotka haluavat luoda parhaat puitteet tiimin menestymiselle
  • Esimiehille, jotka tahtovat luoda nopeasti ja itsenäisesti uudistuvan organisaation

Koulutuksessa opit:

  • Mitä on Lean kulttuuri
  • Miksi kulttuuri voi luoda jatkuvan ja pitkäaikaisen edun yritykselle
  • Miksi jokaisen työntekijän voimaannuttaminen on tehokas keino parantaa prosesseja
  • Miten voit jalkauttaa Lean kulttuurin metodeja organisaatiosi päivittäiseen työhön
  • Miten tasapainottaa hyödyntämisen ja tutkimuksen välinen ristiriita
  • Kaavan, jonka avulla voit onnistuneesti luoda muutoksia kulttuurissanne

 

Kouluttaja

Tuomas Mikkonen, KTM, on erittäin luova ja inspiroiva kouluttaja. Hänen energinen ja mutkaton esiintymistapansa pitää hyvin mielenkiinnon ja keskittymisen yllä koko koulutuksen ajan. Tuomas yhdistelee koulutuksissaan luento-osuuksia, työpajoja ja energisoivia pedagogisia pelejä maksimaalisen oppimisen varmistamiseksi.

Tuomaksella on työkokemusta sekä yrityspuolelta että projektitoiminnasta, ja hän on myös kouluttanut satoja yrittäjiä ja managereita. Niinpä Tuomaksella on ainutlaatuista ammattitaitoa ja näkemystä, jonka avulla hän voi vastata koulutettavien monipuolisiin tarpeisiin.

Ohjelma: