lean, ketterä kehitys, jatkuva kehittäminen
Lean mind map - mitä kaikkea olen tehnyt asiakkaiden kanssa