Palvelumme

 • Lean on matka, jossa uudistutaan asiakaslähtöiseksi, ketteräksi organisaatioksi.
 • Minimoidaan prosessien läpimenoajat, turhat vaiheet ja tuottamaton työ.
 • Maksimoidaan asiakkaan saama arvo ja työntekijöiden tyytyväisyys.

  Tilaa yhden päivän Lean-koulutus tai webinaari yrityksellesi! 1690 € (alv 0 %) + matkakulut. Jos et ole tyytyväinen, niin en veloita kuin matkakulut!

  [op_liveeditor_element data-style=””]

  Tilaa tästä

  [/op_liveeditor_element]

  [op_liveeditor_elements][/op_liveeditor_elements]

  Valmennus:

  LEAN Office

  Näytä enemmän

  +

  [op_liveeditor_element data-style=””][text_block style=”style_1.png” align=”left”]Kaikki työ ei luo lisäarvoa!

  Lean Office-valmennukset on luotu henkilöille ja organisaatioille, jotka haluavat tehostaa päivittäistä työtehoa, vähentää kiirettä, luoda lisäarvoa asiakkaalle ja keskittyä siihen työhön, millä on todellista vaikutusta.

  Haluamme minimoida ajan ja rahan haaskauksen, sillä kaikki työ ei ole arvokasta ja sillä voi olla jopa negatiivista arvoa.

  Tiedätkö sinä mitkä työtehtävät luovat lisäarvoa ja kassavirtaa? Osaatko poistaa 1/3 työtehtävistäsi ja samalla vapauttaa aikaasi todellisille kehittämiselle? [/text_block][/op_liveeditor_element]

  [op_liveeditor_elements][/op_liveeditor_elements]

  • Kenelle?

   • Toimistotyöntekijöille, jotka haluavat vapautua kiireestä
   • Tietotyöntekijöille, jotka eivät ole varmoja työnsä arvosta
   • Toimistoväelle, jotka haluavat minimoida hukkaa
   • Johtajille, jotka haluavat tehostaa organisaatiotaan
   • Tiiminvetäjille, jotka haluavat lisää tehoja irti tiimistään
  • Mitä hyötyä?

   Mikä hyöty?

   • Valmennuksessa opit analysoimaan omia työtehtäviäsi arvon näkökulmasta.
   • Opit ymmärtämään mitkä tehtävät luovat todellista arvoa ja mitkä tehtävät voi ja pitää poistaa päiväjärjestyksestä.
   • Osaat suunnitella työtehtäviäsi laajemmin, sillä kaikkien muiden työt usein vaikuttavat myös sinun työsi nopeuteen ja laatuun.
   • Koulutuksen tärkein anti on saada ymmärrys siitä, mikä on hukkaa ja mikä luo todellista arvoa, joka toimisto- ja tietotyössä voi olla hämärän peitossa.
  • Palautteet

   “Hyvä paketti. Lean Office oppi aukesi ihan erilailla :)”
   Leena Kolehmainen,Tuotannontuen esimies, Veikkaus

   “Uusi ajattelutapa oman työn tehostamiseen”
   Malin Wikstedt, Amanuenssi, Hanken Svenska Handelshögskolan

   “Lean-ajattelumalli aukesi paremmin”
   Johanna Keturi, Management Assistant, ABB oy

  Valmennus:

  LEAN tuotekehitys

  Näytä lisää

  +

  [op_liveeditor_element][text_block]

  Lean tuotekehitys-valmennukset on luotu henkilöille ja organisaatioille, jotka haluavat luoda uutta ja varmistua ideansa kysynnästä ennen lanseerausta. Haluamme minimoida ajan ja rahan haaskauksen, sillä niin monet lanseeraukset menevät hukkaan, koska ideaa ei ole testattu oikeiden asiakkaiden kanssa ja ratkaistavaa ongelmaa ei ole vahvistettu.

  Valmennuksessa jokainen oppii luomaan, testaamaan ja validoimaan oikeita tuoteideoita, joita voi käyttää uuden liiketoiminnan kasvattamiseen. Koulutuksen tärkein anti eivät kuitenkaan ole paikan päällä luodut ideat vaan Lean tuotekehitys-tekniikoiden ja -ajattelumallien oppiminen, jotta organisaationne uusiutumiskyky pysyy ajan hermoilla!

  [/text_block][/op_liveeditor_element]

  [op_liveeditor_elements][/op_liveeditor_elements]

  • Kenelle

   Kenelle koulutus on tarkoitettu?

   • Yrittäjille, jotka haluavat varmistua tuotteidensa suosiosta ennen lanseerausta
   • Tuotepäälliköille, jotka haluavat testata tuotteita tai ominaisuuksia, mutta eivät halua sitoutua ennen kuin kysynnästä on näyttöä
   • Pienyrittäjille, jotka haluavat tuotteistaa liiketoimintansa, mutta haluavat testata ideansa soveltuvuuden ennen sijoittamista
   • Markkinoijille, jotka haluavat testata uusia tuotteita tai palveluita
   • Kaikille, jotka haluavat testata ideoitansa vaikka kotisohvaltaan minimisitoutumisella

  • Mitä hyötyä?

   • Miten uusia tuote- ja palvelukonsepteja luodaan ja testataan nopeasti ja tehokkaasti
   • Tuotekehitysfilosofian, jossa oppiminen, ideoiden nopea kehitys ja asiakaslähtöisyys ovat keskiössä
   • Tapoja kartoittaa asiakkaan ongelmia, joista voi luoda tuote- ja palvelukonsepteja
   • Tekniikoita, joilla voi testata idean markkinapotentiaalin mahdollisimman pienellä vaivalla ja kustannuksilla

  • Palautteet

   “Hyvä käsitys ideatestaamisesta.”

   “Selkeä käsitys lean työskentelyn eri vaiheista.”

   “Rentoa ja selkeää opetusta, kiitoksia.”

   “Ajatusmallit, työkalut, nopeauden ja yksinkertaisuuden korostaminen.”

   “Canvas, MVP, suunnanvaihto, nettiesimerkit.”

  Valmennus:

  Visuaalinen johtaminen

  Näytä lisää

  +

  [op_liveeditor_element data-style=””][text_block style=”undefined” align=”left”]Hallitse työkuormasi, niin saat enemmän tehtyä!

  Visuaalisen johtamisen -valmennukset on luotu helpottamaan päivittäistä johtamista ja tehtävien hallintaa, jotta olennaiset asiat saadaan tehdyksi.

  Valmennus auttaa muuttamaan sinun, tiimin ja organisaation toiminnan reaktiivisesta proaktiiviseksi, jolloin jokainen voi paremmin keskittyä oikeasti tärkeisiin tehtäviin.

  [/text_block][/op_liveeditor_element]

  [op_liveeditor_elements][/op_liveeditor_elements]

  • Kenelle?

   • Organisaatioille, jotka haluavat tuskailevat kehittämisen hitauden kanssa.
   • Tiimeille, jotka haluavat nähdä kokonaiskuvan paremmin.
   • Johtajille ja esimiehille, joita kiinnostaa työnvirtaus, läpimenoajat ja keskeneräisen työn määrä.
   • Asiakastyötä tekeville, jotka haluavat parantaa läpinäkyvyyttä ja kommunikaatiota asiakkaan suuntaan.
  • Mitä hyötyä?

   • Valmennuksessa opit näkemään visuaalisen johtamisen tärkeyden tämän päivän nopeassa, monimutkaisessa ja usein kaoottisessakin työelämässä.
   • Ymmärrät, miten työtaakan rajaaminen auttaa tiimiäsi suoriutumaan nopeammin tehtävistään ja mahdollistaa työn imun.
   • Työn kokonaisuus tulee jokaiselle näkyväksi, jolloin työn virtaus ja läpimenoajat tulevat mitattaviksi ja tätä kautta niitä voidaan parantaa
   • Kiire, stressi, sähläys ja kaaos minimoituu
   • Toiminta muuttuu reaktiivisesta proaktiiviseksi, eli sinä saat valtasi takaisin päättää aikasi käytöstä jatkuvien tulipalojen sammuttelun sijaan.
  • Kommentit

   “Valmennus antoi uusia näkökulmia prosessien parantamiseen ja tehostamiseen”

   Suunnittelija, Finas

   “Konkretisoi Leanin ja sai sen osaksi meidän toimintatapaa”

   Projektikoordinaattori, HYKSin

  Valmennus:

  Johtajan henkilökohtainen valmentaja

  Näytä lisää

  +

  [op_liveeditor_element data-style=””][text_block style=”undefined” align=”left”]Johtajan kyky hallita omaa aikaansa ja tiiminsä tuloksia erottaa menestyvät ja tuhoutuvat yritykset toisistaan.

  Monella johtajalla ja esimiehellä on todella kovat paineet suoritua ja aivan liian vähän tukea. Valmennukset jäävät usein arjesta irrallisiksi, joten tieto ja teoria eivät näy arjessa asti.

  Tämä kevyt, mutta tehokas valmennuskonsepti tuo avun arjen keskelle. Niitä aiheita jotka ovat haasteellisia, juuri silloin kuin sinä tarvitset sitä. [/text_block][/op_liveeditor_element]

  [op_liveeditor_elements][/op_liveeditor_elements]

  • Kenelle?

   • Johtajalle, joka haluaa nostaa tasoaan ja saada enemmän irti päivistään
  • Mitä hyötyä?

   • Jatkuva, sinulle personalisoitu valmennus mahdollistaa työn keskellä tapahtuvan kasvun
   • Henkilökohtainen ja inspiroiva tapa aloittaa ja lopettaa päivä
   • Ongelma-alueet ja prokrastinaatio korjaantuvat
   • Vastuullisuus valmentajaa kohtaan pitää johtajan fokusoituneena
  • Kommentit

   “We also did Leadership Coaching in terms of quick phone calls to keep the managing director focused and on track. It is amazing what a little liability can do to your focus. Also now I had someone to talk about the tasks that are important but still somehow hang around forever. Together we dissected them into pieces, scheduled them and got them out of the way. Every MD and CEO needs to try this service!”

   Toni Piirainen, CEO, Planray

    

  Lean muutosagentti -valmennukset

  Näytä lisää

  +

  [op_liveeditor_element data-style=””][text_block style=”undefined” align=”left”]Lean-johtamisfilosofia on todistetusti erittäin tehokas ja globaalisti yksi eniten tutkittuja ja hyödynnettyjä. Lean ei kuitenkaan missään tapauksessa ole helppoa lanseerata  ja monet Lean-transformaatiot epäonnistuvat. Suurin syy tähän on sitoutumisen puute johdon osalta.

  Tehokkain tapa luoda Lean-muutoksesta pysyvä on valmentaa muutosjohtajia organisaation sisälle. Onnistuneissa muutoksissa on mukana sekä sisäisiä, että ulkoisia valmentajia. Me voimme auttaa muutoksessa alkuun, mutta ulkoisina toimijoina emme voi ylläpitää muutosta. Se on teidän tehtävä.

  Tämä valmennuskokonaisuus lähtee rakentamaan teidän tavoitteista käsin, teidän kulttuuriin ja toimintaympäristöön sopivaa muutosta. Lähdetään luomaan teidän tapaanne toimia![/text_block][/op_liveeditor_element]

  [op_liveeditor_elements][/op_liveeditor_elements]

  • Kenelle?

   • Organisaatioille, jotka haluavat olla olemassa vielä 2020-luvulla
   • Organisaatioille, jotka haluavat eroon siiloista ja parantaa asiakkaan arvon toteutumista
   • Tiimeille, jotka eivät halua tehdä tyhmästi asioita
   • Yrityksille, jotka eivät tarvitse sankaritekoja, vaan tehokkaita tiimejä
  • Mitä hyötyä?

   • Kehitystyö muuttuu irrallisesta workshop toiminnasta päivittäisiksi teoiksi
   • Tieteellinen tapa lähestyä ja ratkaista ongelmia
   • Prosessien, työn virtauksen ja ongelmien visualisoiminen
   • Jatkuvasti kehittyvän organisaatiokulttuurin luominen
   • Siilot murtuvat ja poikkitoiminnallinen tiimityö lisääntyy

  Perusasiat kuntoon -koulutus

  Näytä lisää

  +

  [op_liveeditor_element data-style=””][text_block style=”undefined” align=”left”]Lean-työssäni törmään jokaisessa organisaatiossa samoihin perusongelmiin:

  1. Sähköpostisuma hukuttaa olennaiset tiedot
  2. Töitä ei ehditä tehdä, koska kokouksia on liikaa
  3. Jatkuvat keskeytykset tekevät keskittymisestä mahdotonta
  4. Prosesseja ei ole visualisoitu, niin että jokainen ymmärtää miten työn pitäisi sujua

  Kokoukset, sähköposti ja tiimityökalut ovat yleisimmät tiedonvälityskeinomme. Jos nämä asiat hoidetaan kunnolla, niin se vapauttaa uskomattoman paljon lisää aikaa, energiaa ja keskittymistä työhösi![/text_block][/op_liveeditor_element]

  [op_liveeditor_elements][/op_liveeditor_elements]

  • Kenelle?

   • Toimistotyöntekijöille, jotka haluavat vapautua kiireestä
   • Toimistoväelle, jotka haluavat minimoida hukkaa
   • Johtajille, jotka haluavat tehostaa organisaatiotaan
   • Tiiminvetäjille, jotka haluavat lisää tehoja irti tiimistään
  • Mitä hyötyä?

   • Saat tehokkaita työkaluja fokusointiin, priorisointiin ja ajanhallintaan
   • Parannatte työyhteisönne tehokkuutta paremmalla tiedonvälityksellä
   • Säästätte aikaa selkeämmillä prosesseilla
   • Pystyt hallitsemaan työtäsi, niin ettei se hallitse sinua
  • Kommentit

   “Jokaisen pitäisi kerrata nämä ja ottaa kunnolla haltuun!”

   Jari, Toimitusjohtaja

    

  — SPACER —

  [text_block style=”style_1.png” align=”left”]

  Ota yhteyttä! Keskustellaan siitä miten voisimme auttaa sinua ja yritystäsi:

  tuomas@connection.fi

  045 169 6310

  [/text_block]