• Lean on matka, jossa uudistutaan asiakaslähtöiseksi, ketteräksi organisaatioksi.
 • Minimoidaan prosessien läpimenoajat, turhat vaiheet ja tuottamaton työ.
 • Maksimoidaan asiakkaan saama arvo ja työntekijöiden tyytyväisyys.

Ota yhteyttä!


  • Lean Office

   Minimoi hukka tieto- ja palvelutyössä!

  • Lean tuotekehitys

   Testaa uudet palvelu- ja tuotekehitys ideat nopeasti ja halvalla!

  • Kanban - päivittäisjohtamisen lennonjohtotorni

   Näe toiminnan kokonaiskuva ja kehitä kokonaisuutta!

  • Hankkeista ketteriin kokeiluhin

   Hankeajattelusta kohti ketteryyttä ja tuloksellisuutta!

  Valmennus:


  LEAN Office

  Lean Office-valmennukset on luotu henkilöille ja organisaatioille, jotka haluavat tehostaa päivittäistä työtehoaan, vähentää kiirettä, luoda lisäarvoa asiakkaalle ja keskittyä siihen työhön millä on todellista vaikutusta. Haluamme minimoida ajan ja rahan haaskauksen, sillä kaikki työ ei ole arvokasta ja sillä voi olla jopa negatiivista arvoa.


  Tiedätkö sinä mitkä työtehtävät luovat lisäarvoa ja kassavirtaa? Osaatko poistaa 1/3 työtehtävistäsi ja samalla vapauttaa aikaasi todellisille kehittämiselle?
  Jos nämä kysymykset askarruttavat, niin me voimme auttaa!

  • Kenelle?

   • Toimistotyöntekijöille, jotka haluavat vapautua kiireestä
   • Tietotyöntekijöille, jotka eivät ole varmoja työnsä arvosta
   • Toimistoväelle, jotka haluavat minimoida hukkaa
   • Johtajille, jotka haluavat tehostaa organisaatiotaan
   • Tiiminvetäjille, jotka haluavat lisää tehoja irti tiimistään

  • Mitä hyötyä?

   • Miten eri hukan lajit voi löytää ja poistaa
   • Kuinka prosesseja voidaan alkaa työstämään kohti täydellisyyttä
   • Miksi jokaisen työntekijän voimaannuttaminen on tehokas keino parantaa prosesseja
   • Miten voit jalkauttaa Lean Office metodeja organisaatiosi päivittäiseen työhön
   • Käsittämään työtehtäväsi arvon ja sen mitkä tehtävät tukevat sen arvon muodostumista

  • Palautteet

   “Hyvä paketti. Lean Office oppi aukesi ihan erilailla :)”
   Leena Kolehmainen,Tuotannontuen esimies, Veikkaus

   “Uusi ajattelutapa oman työn tehostamiseen”
   Malin Wikstedt, Amanuenssi, Hanken Svenska Handelshögskolan

   “Lean-ajattelumalli aukesi paremmin”
   Johanna Keturi, Management Assistant, ABB oy


  Valmennus:


  LEAN tuotekehitys

  Lean Startup-valmennukset on luotu henkilöille ja organisaatioille, jotka haluavat luoda uutta ja varmistua ideansa kysynnästä ennen lanseerausta. Haluamme minimoida ajan ja rahan haaskauksen, sillä niin monet lanseeraukset menevät hukkaan, koska ideaa ei ole testattu oikeiden asiakkaiden kanssa ja ratkaistavaa ongelmaa ei ole vahvistettu.


  Valmennuksessa jokainen tiimi oppii luomaan, testaamaan ja validoimaan oikeita tuoteideoita, joita voi käyttää uuden liiketoiminnan kasvattamiseen. Koulutuksen tärkein anti eivät kuitenkaan ole paikan päällä luodut ideat vaan Lean Startup-tekniikoiden ja -ajattelumallien oppiminen, jotta organisaationne uusiutumiskyky pysyy ajan hermoilla!

  • Kenelle

   Kenelle koulutus on tarkoitettu?

   • Yrittäjille, jotka haluavat varmistua tuotteidensa suosiosta ennen lanseerausta
   • Tuotepäälliköille, jotka haluavat testata tuotteita tai ominaisuuksia, mutta eivät halua sitoutua ennen kuin kysynnästä on näyttöä
   • Pienyrittäjille, jotka haluavat tuotteistaa liiketoimintansa, mutta haluavat testata ideansa soveltuvuuden ennen sijoittamista
   • Markkinoijille, jotka haluavat testata uusia tuotteita tai palveluita
   • Kaikille, jotka haluavat testata ideoitansa vaikka kotisohvaltaan minimisitoutumisella

  • Mitä hyötyä?

   • Miten uusia tuote- ja palvelukonsepteja luodaan ja testataan nopeasti ja tehokkaasti
   • Tuotekehitysfilosofian, jossa oppiminen, ideoiden nopea kehitys ja asiakaslähtöisyys ovat keskiössä
   • Tapoja kartoittaa asiakkaan ongelmia, joista voi luoda tuote- ja palvelukonsepteja
   • Tekniikoita, joilla voi testata idean markkinapotentiaalin mahdollisimman pienellä vaivalla ja kustannuksilla

  • Palautteet

   “Hyvä käsitys ideatestaamisesta.”

   “Selkeä käsitys lean työskentelyn eri vaiheista.”

   “Rentoa ja selkeää opetusta, kiitoksia.”

   “Ajatusmallit, työkalut, nopeauden ja yksinkertaisuuden korostaminen.”

   “Canvas, MVP, suunnanvaihto, nettiesimerkit.”


  Valmennus:


  Kanban - Päivittäisjohtamisen lennonjohtotorni

  Näe työnvirtauksen kokonaiskuva ja löydä tärkeimmät pullonkaulat ja kehityskohteet!

  Kanban tarkoittaa tietotaulua ja yksi Leanin olennaisimmista käytänteistä. Kanban auttaa hahmottamaan isoja kokonaisuuksia ja pitämään toiminnan langat paremmin käsissä.

  Kanban valmennuksissa visualisoimme teidän keskeisimmät prosessit joko analogiseen tai digitaaliseen muotoon. Kanbania voidaan käyttää lukuisiin eri tilanteisiin, kuten kehityshankkeiden seuraamiseen, päivittäisen työnvirtauksen hallintaan tai johtamisen työkaluna.

   

  • Kenelle?

   • Organisaatioille, jotka haluavat tuskailevat kehittämisen hitauden kanssa.
   • Tiimeille, jotka haluavat nähdä kokonaiskuvan paremmin.
   • Johtajille ja esimiehille, joita kiinnostaa työnvirtaus, läpimenoajat ja keskeneräisen työn määrä.
   • Asiakastyötä tekeville, jotka haluavat parantaa läpinäkyvyyttä ja kommunikaatiota asiakkaan suuntaan.
  • Mitä hyötyä?

   • Pystyt mittaamaan läpimenoaikoja ja keskeneräisen työn määrää
   • Voit visualisoida keskeisimmät prosessit, jolloin ne ovat kaikille helpommin ymmärrettäviä
   • Löydät kohdat, jossa työ jumiutuu –> Sujuvampi prosessi
   • Löydät kohdat, jossa on huono resursointi –> Pullonkaulat
   • Tieto on paremmin löydettävissä
   • Usein vähentää kokousten ja sähköpostien tarvetta
  • Kommentit

   “Valmennus antoi uusia näkökulmia prosessien parantamiseen ja tehostamiseen”

   Suunnittelija, Finas

   “Konkretisoi Leanin ja sai sen osaksi meidän toimintatapaa”

  Valmennus:


  Hankkeista ketteriin kokeiluihin – LEAN-metodeilla tehokkaampi organisaatio

   Kuinka moninkertaistat kehittämisen ja tekemisen tahdin?

   

  Julkinen puoli ei ole tunnettu nopeudestaan, innovatiivisuudestaan tai joustavuudestaan. Miksi näin on?

  Tavatessani julkisen puolen työntekijöitä olen havainnut turhautumista asioiden verkkaiseen etenemiseen. Jos tuloksia ei synny, motivaatio toiminnan kehittämiseen kuolee, ja lopulta työnkuva koostuu vain päivittäisten velvoitteiden suorittamisesta. Kehittämisestä on muodostunut irrallinen osa työtä, joka ei heijastu käytännön arkeen.

  Uusien ja nykyisten palveluiden kehittäminen kuntalaisille on erittäin tärkeä tehtävä, joka pitää Suomen monien kansainvälisten vertailujen kärjessä.

  • Kenelle?

   • Kunnan ja valtion työntekijöille, jotka haluavat nopeammin tuloksia
   • Kuntapäättäjille, jotka taistelevat vähäisten resurssien kanssa
   • Julkisen puolen kehitysammattilaisille, joita kiinnostaa luoda tehokkaampia hankkeita
   • Julkisille organisaatioille, jotka haluavat kehittää toimintaansa ketterämmäksi
   • Kaikille, joita kiinnostaa asiakaslähtöinen tuote- ja palvelukehitys
  • Mitä hyötyä?

   • Miten LEAN-ajattelu voi luoda täysin uudenlaisen tavan tehdä töitä ja kehittää organisaatiosi toimintaa.
   • Kuinka kehittäminen saadaan erillisten ja irrallisten tapahtumien sijaan osaksi päivittäistä työtä.
   • Miksi kokeilukulttuuri on nykyään niin olennaista, mitä kokeilut ovat ja kuinka niitä luodaan
   • Miten voit käyttää kokeiluita omassa työssäsi ja jalkauttaa niitä omaan yksikköön
   • Miten kokeilukulttuuria voi käyttää hankemaailmassa
  • Kommentit

   *”Selkeä, kiinnostava johdatus Lean / Kaizen / kokeilukehittämiseen”*
   Päivi Huuskanen, Aspa

   “*Kurssi oli voimaannuttava ja antoi uusia näkökulmia. Hyviä esimerkkejä ja
   vuorovaikuttamista*”
   Riitta Rajala, Turun normalikoulu

   *”Kurssi ylitti odotukseni*”

  Ota yhteyttä!