Palvelumme

Valmennuksien teho kumpuaa kuudesta tasosta:

Kun saan tavoitteen ja nykytilan selville, niin on helppo valita oikeat menetelmät tavoitteiden saavuttamiseksi. Alkukyselyt, haastattelut ja yhteisen tavoitteen konkretisointi antaa valmennuksille oivat eväät onnistumiseen!

 
 

 

 

Työpajat luovat valmennuksien selkärangan. Intensiivistä, fokusoitunutta yhteistä työaikaa, jolloin saamme käytyä läpi tärkeimmät teoriat, luotua nykytilakuvaukset ja lähdetty työstämään tärkeimpiä löydöksiä. Yleensä olemme saaneet konkreettista hyötyä jo ensimmäisen työpajan jälkeen, joka motivoi osallistujia jatkamaan työskentelyä!

 
 

 

 

Yleensä jokaisessa yrityksessä on muutama henkilö, jotka ovat avainasemassa onnistuneen muutoksen kannalta. Silta työpajasta arkeen voi olla haastava, joten näillä henkilökohtaisilla valmennuksilla pyritään varmistamaan työpajojen oivalluksien ja tekojen vieminen käytäntöön.
“Toimii kuin häkä”
Toni Piirainen, CEO, Planray

Kertaus on opintojen äiti. More Action, Less Talk (MALT) -reflektiot ovat viikoittainen tapa jokaiselle käydä läpi edellisen viikon tapahtumia läpi ja miettiä kuinka työpajoissa läpikäydyt asiat ovat toteutuneet arjessa. Tämä työskentelymalli pitää osallistujat vastuullisina valmentajalle, joka lisää sitoutumista prosessiin.

Emme voi ottaa kaikkia mukaan jokaiseen valmennukseen, joten Town hallit pitävät huolen siitä, että opit ja oivallukset eivät jää vain pienen piirin iloksi.
Town hall on yhteinen kokoontuminen, jossa jaetaan valmennusprosessin oivalluksia, parhaita käytäntöjä ja annetaan muun organisaation päästä kyselemään, tutustumaan ja innostumaan valmennuksen opeista. Yleensä monet keksivät tapoja soveltaa valmennuksen aiheita omassa työssään tai omalla osastollaan, jolloin saamme laajempaa muutosta aikaan!

e-kurssit, kirjat ja materiaalit ovat valmennettavan passiivinen tuki hänen muutosmatkallaan. Pyrin luomaan tiivitä, helposti arkeen vietäviä materiaaleja, jolloin ajankäyttö on tehokasta, eikä kehitystyöhön käymiseen ole liian suurta kynnystä.

Uudistutaan. Minimoidaan. Maksimoidaan.