Palvelumme

Uudistutaan. Minimoidaan. Maksimoidaan.

Valmennus:
LEAN Office

Kaikki työ ei luo lisäarvoa!

Lean Office-valmennukset on luotu henkilöille ja organisaatioille, jotka haluavat tehostaa päivittäistä työtehoa, vähentää kiirettä, luoda lisäarvoa asiakkaalle ja keskittyä siihen työhön, millä on todellista vaikutusta.

Haluamme minimoida ajan ja rahan haaskauksen, sillä kaikki työ ei ole arvokasta ja sillä voi olla jopa negatiivista arvoa.

Tiedätkö sinä mitkä työtehtävät luovat lisäarvoa ja kassavirtaa? Osaatko poistaa 1/3 työtehtävistäsi ja samalla vapauttaa aikaasi todellisille kehittämiselle?

Kenelle?
Mitä hyötyä?
Palautteet

“Hyvä paketti. Lean Office oppi aukesi ihan erilailla :)”
Leena Kolehmainen, Tuotannontuen esimies, Veikkaus

“Uusi ajattelutapa oman työn tehostamiseen”
Malin Wikstedt, Amanuenssi, Hanken Svenska Handelshögskolan

“Lean-ajattelumalli aukesi paremmin”
Johanna Keturi, Management Assistant, ABB oy

Valmennus:
OKR - Muutosjohtamisen #1 malli

Tavoitteet ja keskeiset tulokset haltuun!

Matka strategian luomisesta sen toteutumiseen on usein turhan kivinen. Isoin ongelma tietysti on se, että se jää vain johdon ja konsulttien väliseksi luokkahuoneharjoitukseksi, eikä näy työntekijöiden teoissa tai asiakkaan kokemassa arvossa mitenkään!

Yrityksen arki jakaantuu tehokkaaseen päivittäiseen toimintaan ja onnistuneeseen muutoksen johtamiseen. Ensimmäiseen on luotu KPI-mittarit ja jälkimmäistä varten on OKR:t (Objectives & Key Results).

Maailman huippuyhtiöt, kuten Google ja Amazon, käyttävät OKR-mallia

  • nopeuttaakseen kasvuaan,
  • fokusoidakseen kehityshankkeitaan ja
  • luomaan läpinäkyvyyttä työhön.

OKR-malli on yksinkertainen, mutta sen käyttöönotossa on aina omat haasteensa. Tässä valmennuksessa käymme läpi sen, miten te voitte hyödyntää tätä maailman muutosjohtamisen #1 toimintamallia ja mitkä ovat askeleet, joita onnistunut käyttöönotto vaatii!

Kenelle?
Mitä hyötyä?
Palautteet

“Ihan pro valmentaja. Hienoa työtä!”

Hannu Mikkola, Verco oy, Toimitusjohtaja

Valmennus:
LEAN tuotekehitys

Lean tuotekehitys-valmennukset on luotu henkilöille ja organisaatioille, jotka haluavat luoda uutta ja varmistua ideansa kysynnästä ennen lanseerausta. Haluamme minimoida ajan ja rahan haaskauksen, sillä niin monet lanseeraukset menevät hukkaan, koska ideaa ei ole testattu oikeiden asiakkaiden kanssa ja ratkaistavaa ongelmaa ei ole vahvistettu.

Valmennuksessa jokainen oppii luomaan, testaamaan ja validoimaan oikeita tuoteideoita, joita voi käyttää uuden liiketoiminnan kasvattamiseen. Koulutuksen tärkein anti eivät kuitenkaan ole paikan päällä luodut ideat vaan Lean tuotekehitys-tekniikoiden ja -ajattelumallien oppiminen, jotta organisaationne uusiutumiskyky pysyy ajan hermoilla!

Kenelle?
Mitä hyötyä?
Palautteet

“Hyvä käsitys ideatestaamisesta.”

“Selkeä käsitys lean työskentelyn eri vaiheista.”

“Rentoa ja selkeää opetusta, kiitoksia.”

 

“Ajatusmallit, työkalut, nopeauden ja yksinkertaisuuden korostaminen.”


“Canvas, MVP, suunnanvaihto, nettiesimerkit.”

Valmennus:
Visuaalinen johtaminen

Hallitse työkuormasi, niin saat enemmän tehtyä!

Visuaalisen johtamisen -valmennukset on luotu helpottamaan päivittäistä johtamista ja tehtävien hallintaa, jotta olennaiset asiat saadaan tehdyksi.

Valmennus auttaa muuttamaan sinun, tiimin ja organisaation toiminnan reaktiivisesta proaktiiviseksi, jolloin jokainen voi paremmin keskittyä oikeasti tärkeisiin tehtäviin.

Kenelle?
Mitä hyötyä?
Palautteet

“Valmennus antoi uusia näkökulmia prosessien parantamiseen ja tehostamiseen”

Suunnittelija, Finas

 

“Konkretisoi Leanin ja sai sen osaksi meidän toimintatapaa”

Projektikoordinaattori, HYKSin

 

“Uuden toimintatavan oppiminen yleensä ja uusi yhteistyömuoto työkavereiden kanssa, josta saan ainakin omaan työhöni apua.”

Maarit Kallio, VTS

Valmennus:
Johtajan henkilökohtainen valmentaja

Johtajan kyky hallita omaa aikaansa ja tiiminsä tuloksia erottaa menestyvät ja tuhoutuvat yritykset toisistaan.

Monella johtajalla ja esimiehellä on todella kovat paineet suoritua ja aivan liian vähän tukea. Valmennukset jäävät usein arjesta irrallisiksi, joten tieto ja teoria eivät näy arjessa asti.

Tämä kevyt, mutta tehokas valmennuskonsepti tuo avun arjen keskelle. Niitä aiheita jotka ovat haasteellisia, juuri silloin kuin sinä tarvitset sitä.

Kenelle?
Mitä hyötyä?
Palautteet

“We also did Leadership Coaching in terms of quick phone calls to keep the managing director focused and on track. It is amazing what a little liability can do to your focus. Also now I had someone to talk about the tasks that are important but still somehow hang around forever. Together we dissected them into pieces, scheduled them and got them out of the way. Every MD and CEO needs to try this service!”

Toni Piirainen, CEO, Planray

Valmennus:
Lean muutosagentti -valmennukset

Lean-johtamisfilosofia on todistetusti erittäin tehokas ja globaalisti yksi eniten tutkittuja ja hyödynnettyjä. Lean ei kuitenkaan missään tapauksessa ole helppoa lanseerata  ja monet Lean-transformaatiot epäonnistuvat. Suurin syy tähän on sitoutumisen puute johdon osalta.

Tehokkain tapa luoda Lean-muutoksesta pysyvä on valmentaa muutosjohtajia organisaation sisälle. Onnistuneissa muutoksissa on mukana sekä sisäisiä, että ulkoisia valmentajia. Me voimme auttaa muutoksessa alkuun, mutta ulkoisina toimijoina emme voi ylläpitää muutosta. Se on teidän tehtävä.

Tämä valmennuskokonaisuus lähtee rakentamaan teidän tavoitteista käsin, teidän kulttuuriin ja toimintaympäristöön sopivaa muutosta. Lähdetään luomaan teidän tapaanne toimia!

Kenelle?
Mitä hyötyä?
Valmennus:
Perusasiat kuntoon -koulutus

Lean-työssäni törmään jokaisessa organisaatiossa samoihin perusongelmiin:

 

  1. Sähköpostisuma hukuttaa olennaiset tiedot
  2. Töitä ei ehditä tehdä, koska kokouksia on liikaa
  3. Jatkuvat keskeytykset tekevät keskittymisestä mahdotonta
  4. Prosesseja ei ole visualisoitu, niin että jokainen ymmärtää miten työn pitäisi sujua

Kokoukset, sähköposti ja tiimityökalut ovat yleisimmät tiedonvälityskeinomme. Jos nämä asiat hoidetaan kunnolla, niin se vapauttaa uskomattoman paljon lisää aikaa, energiaa ja keskittymistä työhösi!

Kenelle?
Mitä hyötyä?
Palautteet

“Jokaisen pitäisi kerrata nämä ja ottaa kunnolla haltuun!”

Jari, Toimitusjohtaja