Strategia valmennukset

Strategian
Luominen
Kirkastaminen
Jalkauttaminen

Strategian luominen & kirkastaminen
Strategia voi olla kaiken toiminnan tukijalka tai sumea sepustus harhaanjohtavaa jargonia. Kumpi teillä on?
 
Strategiakoulutukset tarjoavat hyvän lähtökohdan strategiatyöhön ja antaa laajemmalle osalle henkilöstöstä valmiuksia ymmärtää, työstää ja käyttöönottaa yrityksen eri strategioita.
 
Valmennuksissa on selkeämpi siirtymä pisteestä A -nykytila- pisteeseen B -tavoite. Autan teitä strategiatyössä luomaan selkeän, konkreettisen, kokonaisvaltaisen ja toiminnallisen työkalun, joka siivittää teidän liiketoimintaa uudelle tasolle!
 
 

 

 

Koulutukset & työpajat
Valmennukset
OKR - Tavoitejohtamisen #1 malli

Todetusti maailman toimivin tavoitejohtamisen malli!

Matka strategian luomisesta sen toteutumiseen on usein turhan kivinen. Isoin ongelma tietysti on se, että se jää vain johdon ja konsulttien väliseksi luokkahuoneharjoitukseksi, eikä näy työntekijöiden teoissa tai asiakkaan kokemassa arvossa mitenkään!

Yrityksen arki jakaantuu tehokkaaseen päivittäiseen toimintaan ja onnistuneeseen muutoksen johtamiseen. Ensimmäiseen on luotu KPI-mittarit ja jälkimmäistä varten on OKR:t (Objectives & Key Results).

Maailman huippuyhtiöt, kuten Google ja Amazon, käyttävät OKR-mallia

 • nopeuttaakseen kasvuaan,
 • fokusoidakseen kehityshankkeitaan ja
 • luomaan läpinäkyvyyttä työhön.

OKR-malli on yksinkertainen, mutta sen käyttöönotossa on aina omat haasteensa. Tässä valmennuksessa käymme läpi sen, miten te voitte hyödyntää tätä maailman muutosjohtamisen #1 toimintamallia ja mitkä ovat askeleet, joita onnistunut käyttöönotto vaatii!

 
 

 

 

Koulutukset?
Valmennukset
OKR-koulutukset kestävät kahden tunnin verkkovalmennuksista kahden päivän työpajoihin.

Verkkokoulutuksella saadaan tehokkaasti perustiedot laajalle porukalle opetettua.
 
Laajemmissa työpajamaisissa kouluksissa käymme läpi OKR-mallin, pääsemme yhdessä työstämään teidän strategiaa OKR-mallin suuntaan ja suunnitella käyttöönottoa teidän organisaatiolle.
OKR käyttöönottovalmennus kestää 3-12 kuukautta. Tavoitteena on, että valmennuksen jälkeen teillä on OKR-malli käytössä ja se tuottaa teidän haluamia tuloksia.

Valmennus sisältää:
 • OKR-mallin koulutukset
 • Työskentely johdon kanssa, että strategiasta saadaan muotoiltua OKR-mallin mukaisia tavoitteita
 • OKR-pilotin ensimmäisessä kvartaalissa
 • OKR:ien luomisen tiimin kanssa
 • Soihdunkantajien valmentamisen & heidän tukena olemisen
 • OKR:ien edistymisen tukena olemisen
 • OKR:ien pisteytyksen kvartaalien jälkeen
 • OKR mallin laajentamisen pilotin jälkeen
 • Projektin onnistumisen varmistamisen (olettaen teidän avainhenkilöiden sitoutumisen)