9 askelta onnistuneen Lean-transformaation läpiviemiseksi

Jaa tämä artikkeli

Lean-transformaation pitää lähteä kysymyksestä “miksi?”. Mitkä ovat ne syyt ja muutoksen ajurit, joiden takia halutaan lähteä implementoimaan Lean-ajattelua yrityksen toimintakulttuuriin? Ilman selkeää tahtotilaa muutoksen vauhti yleensä hyytyy alkupamauksen jälkeen.

Toinen askel on kartoittaa nykytila. Keskeisten arvoketjujen ja prosessien kuvaus antaa hyvän näkymän toiminnan sen hetkiseen tilaan. Matkaa pitää jatkaa sieltä, missä olette nyt. Monet alkavat kartoittamaan heti tulevaisuuden ihannetilaa tai kuvaavat nykytilan parempana, kuin se todellisuudessa onkaan. Kuvatkaa nykytila rupineen kaikkineen, sellaisena kuin se on.

Kolmantena lähdetään kuvaamaan ihannetila, jonne pyritään. Tämä kuvaus tehdään asiakasarvon muodostumisen näkökulmasta, eli kuinka saadaan mahdollisimman tehokkaasti muutettua asiakastarve asiakkaan arvoksi. Tässä kohtaa voi myös rikkoa tuttuja muotteja ja tehdä täysin eriäviä malleja luoda kyseinen arvo. Ei tarvitse vain hioa vanhan mallin kulmia.

Ihannetilasta käsin voidaan muodostaa yrityksen pitkän aikavälin “pohjantähtitavoitteet” ja visio. Nimi tulee siitä, että vaikka muut tähdet liikkuvat taivaalla, niin yksi tähti pysyy aina paikallaan, josta voidaan tarkistaa suuntima. Ideana on se, että vaikka strategia, eli se miten tavoitteisiin päästään, muuttuu niin visio, eli miksi olemme olemassa, ei muuttuisi. Ajattele vaikka Googlen visiota: “järjestellä kaikki maailman tieto mahdollisimman käytettävään muotoon”. Tämän toteuttamiseksi on lukuisia keinoja, mutta päämäärä pysyy aina samana.

Kun nykytila ja ihannetila ovat selvillä, niin sitten tehdään Gap-analyysi, jolla tutkitaan näiden välissä olevaa kuilua. Kysymykset, kuten “Mitä puuttuu? Mitä on liikaa? Mikä ei toimi? Mikä toimii?” auttavat rakentamaan muutoksen tiekarttaa. 

Gap-analyysista johdetulla kehittämissuunnitelmalla lähdetään tekemään käytännön muutoksia toimintaan. Mitä tehdään ensiksi? Mihin meillä on resursseja? Miten käytännössä toimimme arjessa? Tässä kohtaa yleensä kannattaa kääntää katse muutoksen tukitapoihin, eli visuaaliseen johtamiseen ja Lean-johtamiseen. Ilman näitä muutos jää torsoksi ja jatkuva kehittäminen on erittäin haastavaa. Visuaalinen johtaminen tekee tavoitteet ja toiminnan kaikille avoimeksi, joten muutos pysyy kaikkien mielessä päivittäin. Lean-johtamisella saadaan koko organisaatio mukaan uusiin toimintamalleihin, voidaan kehittää tiimiläisten kykyä ratkoa ongelmia ja annetaan kehitysvastuuta alaspäin organisaation hierarkiassa.

PDCA-sykli rakennetaan Lean-organisaation sykkiväksi sydämeksi. Jatkuva Plan-Do-Check-Act -sykli pitää kehitystoimenpiteet elossa ja pitää huolta, että ne viedään loppuun asti. 

Lean-transformaatio vaatii johdon sitoutumista ja esimiesten itsensä peliin laittamista. Monesti erilainen tapa toimia tuntuu samalta kuin yrittäisit kirjoittaa eri kädellä kuin yleensä. Aikamoista söherrystähän se aluksi on ja tuntuu aika vieraalta. Mutta kun sitä treenaa hetken aikaa, niin se lähtee sujumaan. 

Yksi keskeisimpiä juttuja tässä muutoksessa on se, että sen pitää edistää työskentelyä ja tavoitteiden saavuttamista. Etsi myös nopeita voittoja ja onnistumisen tunteita, että muutoksen pyörät pysyisivät pyörimässä. Mikään ei myy muutoksen ideaa paremmin kuin onnistumiset!

Connection Coaching tarjoaa valmennusta tämän muutoksen läpiviemiseksi:

-Nykytila- & Ihannetilakartoitukset (VSM & FSM) ja näistä luotavat prosessimittaukset, gap-analyysit ja kehittämissuunnitelman tekeminen

-Pohjantähtitavotteiden luominen (OKR-metodi)

-PDCA & Kaizen arjessa

-Visuaalinen johtaminen, jotta voit nostaa teidän johtamisen uudelle tasolle

-Lean johtaminen, eli kuinka voit valmentaa koko henkilökunnan osaksi Lean-muutosta!

Jos yksi tai kaikki näistä kiinnostavat sinua, niin ota yhteyttä: tuomas@connection.fi

Muita artikkeleita