Kuinka luon hyvän datastrategian

Jaa tämä artikkeli

Tämä on 1. osa Tekoälystrategiasta. Toinen osa löytyy täältä: “Kuinka luon hyvän tekoälystrategian”

 

Data on nykyaikaisen liiketoiminnan öly, ja sen tehokas hyödyntäminen voi tarjota yrityksille kilpailuedun, innovaation mahdollisuuksia ja paremman päätöksenteon. Aivan kuten öljyä, niin dataa pitää jalostaa ja se pitää laittaa tehokkaaseen käyttöön. Jos vain keräät dataa, niin se on kuin kellarisi olisi täynnä öljytynnyreitä, eli potentiaalia on, mutta käytännön hyötyä ei.

Datastrategia on kriittinen osa tätä prosessia, sillä se määrittää, miten dataa kerätään, analysoidaan ja hyödynnetään yrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tässä blogissa käymme läpi datastrategian tärkeimmät elementit ja askeleet, sekä tarkastelemme, miten ne liittyvät yrityksen erityisiin tavoitteisiin ja tarpeisiin.

1. Ymmärrä liiketoimintasi tavoitteet ja tarpeet

Ennen kuin voit luoda tehokkaan datastrategian, sinun on ymmärrettävä yrityksesi tavoitteet ja tarpeet. Mitä haluat saavuttaa datan avulla?

Haluatko:

  • Parantaa asiakaskokemusta?
  • Tehostaa toimintaprosesseja?
  • Tunnistaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia?

Vastaukset näihin kysymyksiin ohjaavat datastrategiasi suuntaa.

2. Määritä datan rooli yrityksessäsi

Datan rooli voi vaihdella suuresti eri yritysten ja toimialojen välillä. On tärkeää määrittää, miten data tukee yrityksesi tavoitteita. Onko se keskeinen osa tuotekehitystä, asiakassuhteen hallintaa, vai kenties operatiivista tehokkuutta? Tämän ymmärtäminen auttaa sinua priorisoimaan datan keräämisen ja analysoinnin eri osa-alueita.

 
 

 

 

data, strategia, datastrategia
Lataa tästä Datastrategiakanvas, joka helpottaa oman datastrategian luomista

3. Arvioi olemassa olevat datalähteesi ja -infrastruktuurisi

 

Tutki, mitä datalähteitä yritykselläsi on jo käytössä ja arvioi niiden laatua ja relevanssia. Onko datasi pirstaleista ja hajallaan, vai onko se keskitettyä ja helposti saatavilla? Myös datan infrastruktuurin, kuten tietokantojen ja analytiikkatyökalujen, tulee olla kunnossa, jotta voit hyödyntää dataa tehokkaasti.

 

4. Aseta selkeät tavoitteet ja mittarit

Aseta selkeät ja mitattavat tavoitteet datan hyödyntämiselle. Mitä konkreettisia tuloksia haluat saavuttaa? Miten mittaat onnistumista? Tavoitteiden asettaminen auttaa keskittämään resursseja oikeisiin kohteisiin ja seuraamaan edistymistä.

 

Esimerkkejä mittareista:

KategoriaMittari
AsiakaskokemusAsiakastyytyväisyysindeksi
 Net Promoter Score
 Asiakaspalautteiden analyysi
Operatiivinen TehokkuusProsessien suorituskyky
 Kustannustehokkuus
 Varaston kierto
Myynti ja MarkkinointiKonversioaste
 Asiakashankinnan kustannus
 Asiakkaan elinkaaren arvo
TuotekehitysTuotekehityssyklin pituus
 Ominaisuuksien käyttöaste
 Virheiden määrä
HenkilöstöhallintoTyöntekijöiden tyytyväisyys
 Poissaoloprosentti
 Työntekijöiden vaihtuvuus

 

5. Luo datan hallinnan ja laadun varmistamisen käytännöt

 

Datan laatu on kriittinen tekijä datan hyödyntämisessä. Varmista, että sinulla on käytännöt ja prosessit datan laadun varmistamiseksi, datan puhdistamiseksi ja ylläpitämiseksi. Myös datan hallinnan, kuten tietosuojan ja tietoturvan, tulee olla kunnossa.

 

6. Kehitä datan analysointi- ja hyödyntämiskykyä

 

Investoi työkaluihin ja osaamiseen, jotka mahdollistavat datan tehokkaan analysoinnin ja hyödyntämisen. Tämä voi tarkoittaa analytiikkatyökalujen hankkimista, datatieteilijöiden palkkaamista tai koulutuksen tarjoamista nykyiselle henkilöstölle.

 

7. Integroi data osaksi päivittäistä toimintaa

 

Varmista, että data ja sen analyysit ovat helposti saatavilla ja integroitu osaksi yrityksesi päivittäistä toimintaa. Tämä edistää datavetoista kulttuuria ja varmistaa, että päätöksenteko perustuu ajantasaiseen ja luotettavaan tietoon.

 

Tässä vaiheessa onkin tärkeää käydä läpi, että datan hyödyntämisellä on hyvä tuotos-panos-suhde. Datavetoiseen toimintamalliin siirtyminen luo alkuinvestointeja kouluttautumisen, ohjelmistojen ja uuden toimintamallin rakentamisen suhteen, joten datasta pitää myös saada konkreettisia, liiketoimintaa tukevia hyötyjä nopeasti ulos, että usko ei lopu kesken.

 

8. Arvioi ja kehitä strategiaasi säännöllisesti

 

Datastrategia ei ole kertaluontoinen projekti, vaan jatkuva prosessi. Arvioi säännöllisesti strategiasi toimivuutta, päivitä sitä tarvittaessa ja varmista, että se pysyy linjassa yrityksesi tavoitteiden ja tarpeiden kanssa.

 

Loppukaneetti:

 

Uskon vahvasti, että datan rooli tulee vain kasvamaan jokaisella sektorilla. Elämä digitalisoituu jatkuvasti, tekoälyn kouluttaminen on riippuvaista hyvästä datasta ja jokaisesta meistä on jo olemassa oma tietoavatar – usein se ei vain ole meidän omissa hyppysissä vaan jonkun datajätin kourissa. Tee palvelus asiakkaillesi ja työntekijöillesi ja perusta toimintasi hyvään dataan. Se helpottaa päätöksentekoa, asiakkaat saavat sitä mitä haluavat ja työntekijät myös kiittävät, kun hommat hoituu helpommin.

 
 
 

 

 

Muita artikkeleita