Jaa tämä artikkeli

Periaatteita, työkaluja, hukan poistoa, jatkuvaa kehittymistä, arvon maksimointia, kaizenia, kanbania, gemba kävelyitä, virtausta, arvoketjuja, …

Entä sitten? Miten nämä muka vaikuttaa minun tämän päivän töihin?

Tämä on ehkä tärkein kysymys tällä hetkellä. Lean on muodisssa ja syystäkin. Lean antaa loistavat edellytykset pysyä muutoksen aallon harjalla ja rakentaa yritykselle kestävä tulevaisuus. Siltikin muutos lean-organisaatioksi on kivinen ja harva yritys onnistuu siinä edes osittain.

Ongelma ei ole työkalujen, periaatteiden tai tahdon puutteesta. Ongelma on se miten ne saadaan käytäntöön. Niin, että ne olisivat luonnollinen ja aivan arkinen osa jokapäiväistä työntekoa, eikä mikään puolvuosittainen piiskaus workshop.

Mistä lähteä siis liikkeelle?

Esimiestyöstä. Lean johtajan haaste ei ole jalkauttaa yksittäisiä työkaluja, metodeja tai periaatteita. Haaste on luoda yhtenäisiä toimintatapoja koko organisaatioon. Tämä tapahtuu valmennuskatan avulla.

Kata on muinainen japanilainen tapa siirtää taistelulajien liikesarjoja mestareilta oppilaille. Samalla tavalla valmennuskatassa siirretään uutta osaamista esimieheltä työntekijälle. Esimies toimii aktorin (työntekijän) päivittäisenä apuna ongelmanratkaisussa ja valmentaa aktoria toimimaan tehokkaammin. Esimiehen tehtävä ei ole ratkaista ongelmia työntekijän puolesta, itseasiassa se on jopa kiellettyä, vaan nostaa aktorin kykyä löytää ja ratkaista ongelmia.

Esimiehen mentorointivalmiuksia kehitetään aluksi, jotta hän voisi omaksua tämän uuden tavan toimia esimiehenä. Kysymyksillä ohjaamisen lisäksi esimiehelle tulee opettaa ongelmanratkaisukykyä. Toyotalla tämä kulkee viiden askeleen sarjassa:

1. Ongelman tiedostaminen
2. Ymmärrä tilanne (mene ja näe)
3. Tutki syitä
4. Kehitä ja testaa ratkaisuita
5. Jälkihoito

Muista: idea on, että esimies ei ole palomies! Hänen tehtävä ei ole sammutella tulipaloja, vaan nostaa aktoreiden kykyä ratkaista ongelmia. Jos esimies ratkoo ongelmia, niin hän:
a) estää organisaation kehittymisen
b) peittelee ongelmia, jolloin harvemmin päästään ratkomaan juurisyitä
c) käyttää aikaansa väärin

Esimiesten työstä lähtevä lean-kehittäminen antaa pohjan kaikkien muiden työkalujen, metodien, periaatteiden ja yleisesti jatkuvan kehittämisen jalkauttamisen organisaatioon. Se tekee lean-kehittämisestä arkisen osan organisaation toimintaa. Ei enää irtonaisia workshoppeja, vaan työssä itsessään tapahtuvaa kehittymistä.

Muita artikkeleita