OKR:n käyttöönoton askeleet

Jaa tämä artikkeli

OKR-malli (Objective and Key Results) on suosittu tavoitteenasettamisen työkalu, joka auttaa organisaatioita ja yksilöitä saavuttamaan tavoitteitaan. OKR-mallin käyttöönotto edellyttää kuitenkin huolellista suunnittelua ja toteutusta, jotta sen käytöstä saadaan paras mahdollinen hyöty. Tässä blogissa käymme läpi joitakin askelia, jotka tulisi ottaa huomioon OKR-mallin käyttöönotossa.

 

1. Kartoita organisaation tarpeet ja tavoitteet

 

OKR-mallin käyttöönoton ensimmäinen askel on määrittää organisaation tarpeet ja tavoitteet. Tämä edellyttää organisaation tavoitteiden ja strategian ymmärtämistä ja selkeyttämistä. On tärkeää määrittää, mikä on organisaation ydinliiketoiminta ja millaisia tavoitteita organisaatio haluaa saavuttaa OKR-mallin avulla.

 

 

okr, strategia
Strategia on valintoja

2. Määritä OKR-mallin käyttöalueet


Seuraavaksi on tärkeää määrittää OKR-mallin käyttöalueet organisaatiossa. Tämä voi tarkoittaa eri tiimien tai yksiköiden OKR-tavoitteiden määrittämistä. Tärkeää on myös määrittää, miten OKR-mallia käytetään organisaation eri tasoilla, kuten yksittäisissä projekteissa, tiimeissä tai koko organisaatiossa.


3. Kouluta henkilöstö OKR-mallin käytössä


OKR-mallin käyttö edellyttää, että henkilöstö ymmärtää, miten mallia käytetään ja miksi se on tärkeä. Kouluta henkilöstö OKR-mallin käytössä ja selitä, miten malli voi auttaa organisaatiota saavuttamaan tavoitteensa.


4. Luo OKR-tiimi / valitse soihdunkantaja(t)


OKR-tiimi tai soihdunkantaja voi auttaa organisaatiota käyttämään OKR-mallia tehokkaasti. Tehtävänä on valvoa OKR-prosessia, auttaa tiimejä määrittämään tavoitteita ja varmistaa, että OKR-tavoitteet ovat linjassa organisaation tavoitteiden kanssa.


5. Aloita pienesti pilotilla


OKR-mallin käyttöönotto ei tarvitse olla valtava projekti. Aloita pienesti valitsemalla muutama tiimi tai osasto, joiden kanssa aloitat OKR-mallin käytön. Kun organisaatiossa onnistutaan pienimuotoisesti, OKR-mallin käyttöönotto voidaan laajentaa laajemmalle organisaatiolle.


6. Seuraa, arvioi ja laajenna


OKR-mallin käytön jälkeen on tärkeää seurata ja arvioida sen tehokkuutta. Seuraa, kuinka hyvin tiimit saavuttavat tavoitteitaan, ja arvioi, mitä voidaan tehdä paremmin seuraavalla kerralla. OKR-mallin käytön jatkuva arviointi auttaa organisaatiota parantamaan suorituskykyään. Kun malli saadaan toimimaan pienellä porukalla hyvin, niin sitä lähdetään laajentamaan kunnes kaikki kehittämistavoitteet ovat mallin sateenvarjon alla.


7. Sisällytä OKR-malli osaksi organisaation kulttuuria


OKR-mallin käyttöönotto voi olla haastavaa, jos se koetaan päälle liimattuna ylimääräisenä puuhana. Tämän vuoksi ensimmäisten toteutuskausien (leensä kvartaali) aikana johtaminen nousee keskiöön. OKR-tiimien tukeminen, resursointi ja heidän onnistumisista viestiminen alkaa luoda pohjaa uuden kulttuurin syntymiselle. Kun toimintaa laajennetaan, niin edellisten OKR-tiimien oppien ja (toivottavasti) innostuksen levittäminen uusiin tiimeihin on avainasemassa.


Jos haluatte säädä OKR-mallin teidän organisaatioon niin ota yhteyttä (tuomas@connection.fi) tai katso täältä OKR-käyttöönottovalmennus: https://www.connection.fi/strategia/

Muita artikkeleita