Lean tietoisuudesta johtamiseen. Löytyykö teiltä joku joka pystyy viemään muutoksen läpi?

Organisaation Lean matka lähtee luonnollisesti tasolta yksi. Joku tulee tietoiseksi, että tällainen jatkuvan kehittämisen johtamismalli on olemassa ja innostuu tutustumaan aiheeseen. Kirjat, nettimateriaalit, konferenssit ja ulkoiset valmentajat ovat oivallisia keinoja nostaa osaamisen tasoa. Jos muutoksesta halutaan pysyvä, niin ainakin yhden henkilön yrityksessä tulee olla tasolla kolme ja pystyä itseohjautuvasti viemään Lean-aloitteita alusta loppuun. Muuten muutos ei ole pysyvä. 

Mitä suurempi osa yrityksen henkilöstöstä pääsee tasolle kaksi, niin sitä helpompaa Lean-kehittäminen on. Vastarintaa Lean-ajattelulle ja menetelmien käytölle ei ole, vaan se on se normaali tapa toimia, eikä mikään päälle liimattu kummajaisuus. 

Pitkälle päässeissä Lean-organisaatioissa pullonkaulaksi kehitykselle voi kuitenkin muodostua se, että tason kolme johtaja ei pääse tasolle neljä. Tästä johtajasta tulee yrityksen Lean-guru, joka johtaa kaikkia kehitystoimenpiteitä tai ainakin häntä konsultoidaan kaikesta. Kyky päästää irti tällaisesta valta-asemasta on vaikeaa. Samaa näen usein pk-yrityksissä, joissa yrittäjä on ollut ennen kaikessa mukana ja sitten pitäisi siirtyä kaikenmaailman prosesseihin ja osastoihin. Se on kivuliasta ja vaikeaa. Voisiko joku muu oikeasti osata nämä hommat yhtä hyvin kuin minä?

Leave A Response

* Denotes Required Field