Lean tietoisuudesta johtamiseen. Löytyykö teiltä joku joka pystyy viemään muutoksen läpi?

Jaa tämä artikkeli

Organisaation Lean matka lähtee luonnollisesti tasolta yksi. Joku tulee tietoiseksi, että tällainen jatkuvan kehittämisen johtamismalli on olemassa ja innostuu tutustumaan aiheeseen. Kirjat, nettimateriaalit, konferenssit ja ulkoiset valmentajat ovat oivallisia keinoja nostaa osaamisen tasoa. Jos muutoksesta halutaan pysyvä, niin ainakin yhden henkilön yrityksessä tulee olla tasolla kolme ja pystyä itseohjautuvasti viemään Lean-aloitteita alusta loppuun. Muuten muutos ei ole pysyvä. 

Mitä suurempi osa yrityksen henkilöstöstä pääsee tasolle kaksi, niin sitä helpompaa Lean-kehittäminen on. Vastarintaa Lean-ajattelulle ja menetelmien käytölle ei ole, vaan se on se normaali tapa toimia, eikä mikään päälle liimattu kummajaisuus. 

Pitkälle päässeissä Lean-organisaatioissa pullonkaulaksi kehitykselle voi kuitenkin muodostua se, että tason kolme johtaja ei pääse tasolle neljä. Tästä johtajasta tulee yrityksen Lean-guru, joka johtaa kaikkia kehitystoimenpiteitä tai ainakin häntä konsultoidaan kaikesta. Kyky päästää irti tällaisesta valta-asemasta on vaikeaa. Samaa näen usein pk-yrityksissä, joissa yrittäjä on ollut ennen kaikessa mukana ja sitten pitäisi siirtyä kaikenmaailman prosesseihin ja osastoihin. Se on kivuliasta ja vaikeaa. Voisiko joku muu oikeasti osata nämä hommat yhtä hyvin kuin minä?

Mitä Lean-johtajaksi kehittyminen vaatii? Ensimmäinen askel on johtajan oma sitoutuminen muutokseen. Ja ei vain yksittäiseen muutokseen, vaan jatkuvan kehittämisen (eli jatkuvan muutoksen) ajattelumalliin. Tämä vaatii yleensä ulkopuolista apua, sillä harva on niin hyvä itsensäjohtaja, että pystyy muuntamaan omia rutinoituneita ajattelu- ja toimintamalleja.

Toinen askel on toiminta. Ajattelun muuntaminen ilman toimintaa on täysin hukkaan heitettyä aikaa. Loppujen lopuksi vain toiminnalla on väliä. Leania ei voi oppia kuin tekemällä sitä itse, joten heti kun valmennuspuhelu on loppunut tai olet laskenut kirjan kädestäsi, niin suunnittele ja toteuta seuraava askel. Tee yksi PDCA-sykli. Käy yhdellä Genba-kävelyllä. Käy läpi 5-valmennuskysymystä yhden työntekijän kanssa läpi. Havaitse ja poista yksi hukka. Tee yksi asia!

Muita artikkeleita