OKR – Tavoitejohtamisen malli #1

Jaa tämä artikkeli

Strategian luominen

 

Strategia on vaikea sana. Se takertuu nieluun, jumittaa mielen ja ahdistaa kuulijaa.

 

Pitäisi tehdä jotain erilaista kuin kilpailijat. Tai pitäisi ainakin tehdä samaa, mutta eri tavalla. Tavalla, jota asiakas arvostaa.

 

Pitäisi tehdä raakoja päätöksiä siitä mihin me pienet resurssimme laittaisimme. Pitäisi myös päättää mihin niitä ei ainakaan laiteta.

 

Mutta kun asiakas nyt sattui tilaamaan, vaatimaan, haluamaan B:tä, vaikka tarkoituksena oli tehdä A:ta. Noh asiakas on aina oikeassa, joten eiköhän tehdä B:tä. Sinne meni se strateginen päättäväisyys.

strategia hämmentää
Strategia? No olla tietysti paras!

 

Tavoitteena oli strategia, mutta päädyimme stragediaan.

 

OKR pelastaa!

 

Objectives & Key Results on globaalisti todettu erittäin toimivaksi malliksi viedä strategia arkeen ja saavuttaa tuloksia. Amazon, Google ja Fortum käyttävät OKR:ia. Harmi vain, että OKR ei sinällään pelasta huonolta strategialta, tee riskianalyysia puolestasi tai päätä geopolitiikan valtavirtauksista. Sori Fortum.

 

Mallin ensimmäinen osa, objectives (tavoitteet), auttaa pureksimaan strategiaa toiminnallisempaan muotoon. Tavoitteet kuvaavat saavutettua päämäärää, eli vastaavat kysymykseen “minne minun pitää päästä?”. Tavoitteet auttavat työstämään itse strategiaa helpommin omaksuttavampaan muotoon.

 

Jos strategianne on “olla halvin lentoyhtiö”, niin tavoitteita voisi olla vaikka:

  1. Nostaa koneen täyttöastetta
  2. Minimoi koneen maassaoloaikaa

 

Jos strategianne on “olla The lentoyhtiö”, niin tavoitteita voisi olla vaikka:

  1. Asiakkaat rakastavat meitä!
  2. Luoda ultra-luokka parhaisiin koneisiin

 

Näistä tavoitteista lähdetään rakentamaan avain-tuloksia, jotka vastaavat kysymykseen “mistä tiedän, että tavoite on saavutettu?”.

 

 

 

Avaintulokset ovat:

  • Mitattavia
  • Mielellään numeraalisia
  • Kuvaavat lopputulemia, ei aktiviteettejä
  • Pisteytetään 0-1, joista 0,7 on hyväksyttävä tulos

 

Jos avaintulokset yhdessä eivät riitä saavuttamaan tavoitetta, niin silloin avaintulokset ovat puuttellisia. Tässä pitää myös pitää mielessä mikä on teillä riittävä saavutuksen taso (Definition of Done)?

 

Mitä hyötyä tästä on?

 

OKR-mallilla on useita konkreettisia hyötyjä, jotka yleensä saavutetaan jo ensimmäisen 6 kuukauden sisällä käyttöönotosta:

 

Fokus & sitoutuminen tavoitteisiin

OKR-malli pakottaa sanallistamaan tavoitteet ja avaintulokset erittäin selkeään muotoon ja rajaamaan tavoitteiden määrää maksimissaan viiteen. Tämä luo fokusta saavuttaa muutamia tavoitteita, eikä vain aloittaa koko ajan uusia projekteja.

Mallissa OKR-tiimit, joista kirjoitan seuraavassa blogissa lisää, pääsevät itse työstämään strategisesta tavoitteesta omat tavoitteensa, avaintulokset, mittarit ja toimenpiteet, joten se antaa paljon valtaa työntekijöille. Tämä itsessään auttaa henkilöstöä sitoutumaan tavoitteisiin.

 

Tiimityö

Kaikki OKR:t ovat julkista tietoa yrityksen sisällä. Tällä tavalla eri tiimit pystyvät tutkimaan toisten tavoitteita ja edistymistä, jonka avulla voidaan luodaan yhteistä näkemystä suunnasta ja minimoida päällekäistä työtä.

OKR-malli antaa hyvän rungon sekä tiimin sisäiseen toimintaan, että tiimien väliseen tiedon vaihtoon.

 

Vastuullisuuden seuraaminen

Avaintulokset ja OKR-mallin tempo, eli kuinka pitkät ja lyhyet toteutusjaksot kulkevat, luovat pohjan vastuullisuuden seuraamiselle. Voimme seurata joka viikko eri tiimien edistymistä ja tämä antaa hirveän hyvän tilannekuvan yrityksen johdolle strategian toteutumisesta.

Kun asiat ovat mitattavia, niin on paljon selkeämpää ymmärtää resurssien tarve, aikataulut ja luottamuksen taso projektin onnistumiseen. Näin voimme puuttua asioihin ennen kuin ne ovat menneet metsään.

 

Tason nostaminen

Google on sanonut, että ilman OKR:ia he olisivat 10 x pienempiä. OKR:t ovat Google ainoa globaali johtamisen rakenne, joka esim. mahdollisti heidän nopean kääntymisen kohti tekoäly-strategiaa vuonna 2016. Tosin nyt lähivuosina saamme nähdä pystyivätkö he toteuttamaan sitä riittävän hyvin (Chat GPt vs. Bard). Elämme jännittäviä aikoja.

OKR:t mahdollistavat kurotustavoitteita, jotka voivat sytyttää kilpailuhenkeä ja viedä kohti aiemmin mahdottomina pidettyjä tavoitteita. Koska OKR:n saavuttamisesta ei palkita (ainakaan rahallisesti), eikä epäonnistumisista rangaista, niin se luo psykologista turvallisuutta kurottaa aiempaa korkeammalle!

 

Jos OKR:t ovat teille kiinnostava aihe, niin tutustu täältä tarkemmin!

Muita artikkeleita