Lean tietotyössä

Osaatko sanoa mitä arvoa työsi tuottaa asiakkaalle? Tiedätkö miten työsi vaikuttaa arvonluontiketjussa? Jos osaat vastata näihin kysymyksiin, niin tiedät mihin sinun pitäisi käyttää työtuntisi.

Lean tarkoittaa sujuvuutta. Se on sitä, että:

  • Kaikki tietävät kokonaiskuvan ja seuraavat askeleet
  • Työ virtaa nopeasti tilauksesta toteutukseen
  • Työ ei jumiudu siilojen väliseen limboon
  • Ihmisiä kunnioitetaan
  • Asiakkaan ääni ohjaa toimintaa
  • Virheistä opitaan ja faktoja kunnioitetaan

Yllä oleva puu kuvastaa hyvin lean-ajattelua. Juurissa on periaatteet, jotka ohjaavat toimintaa. Rungon työkalut tekevät lean-ajattelun näkyväksi yrityksen arjessa. Hedelmistään puu tunnetaan, joten oksistosta löytyvät lean-kehittämisen hyödyt.

Lean tuote- ja palvelukehityksessä

Opi nopeasti tai menehdy!

Kuinka nopeasti organisaationne pystyy luomaan uuden palvelun tai tuotteen, joka pohjautuu todellisiin asiakastarpeisiin? Kuinka nopeasti pystytte toteuttamaan uudistuksia ja päivityksiä? Kerran viikossa, kuukaudessa vai meneekö vuosia? Menettekö sokkona kohti lanseeraushetkeä ja toivotte parasta, vai onko ideanne jokainen kriittinen oletus jo oikeasti testattu markkinoilla?

Lean-tuotekehitys on uusien tuote- ja palvelukonseptien innovointiin, testaamiseen ja luomiseen keskittynyt valmennus. Opit kuinka voit saada tuotteesi ideasta markkinoille mahdollisimman pienin rahallisin ja ajallisin kustannuksin. Valmennuksien keskeisin anti on se, kuinka voit minimoida tuotekehityksesi riskit, jotta pystyt luomaan jotain sellaista mitä asiakkaasi oikeasti haluavat.

Lean-tuotekehitys-valmennukset perustuvat vahvasti Lean Startup -oppeihin, jonka syklisessä Luo-Mittaa-Opi prosessissa ideasi testataan ja rakennetaan ainoastaan oikeiksi todistettujen oletusten pohjalle. Olisi ikävää huomata vasta lanseeraushetkellä, ettei kukaan haluakaan tuotettasi.

Ota yhteyttä!

Jokaisella organisaatiolla on erilaisia tarpeita ja tilanteita, niin keskustellaan siitä, miten me voisimme olla teille avuksi!