Lean tietotyössä

Filosofia & periaatteet:

Osaatko sanoa mitä arvoa työsi tuottaa asiakkaalle? Tiedätkö miten työsi vaikuttaa arvonluontiketjussa? Jos osaat vastata näihin kysymyksiin, niin tiedät mihin sinun pitäisi käyttää työtuntisi.

Lean tarkoittaa sujuvuutta. Se on sitä, että:

 • Kaikki tietävät kokonaiskuvan ja seuraavat askeleet
 • Työ virtaa nopeasti tilauksesta toteutukseen
 • Työ ei jumiudu siilojen väliseen limboon
 • Ihmisiä kunnioitetaan
 • Asiakkaan ääni ohjaa toimintaa
 • Virheistä opitaan ja faktoja kunnioitetaan

Yllä oleva puu kuvastaa hyvin lean-ajattelua. Juurissa on periaatteet, jotka ohjaavat toimintaa. Rungon työkalut tekevät lean-ajattelun näkyväksi yrityksen arjessa. Hedelmistään puu tunnetaan, joten oksistosta löytyvät lean-kehittämisen hyödyt.

Visuaalinen johtaminen:

Se mitä et näe, sitä et voi johtaa! Tee kokonaisuus läpinäkyväksi, jotta voit optimoida arvoketjua alusta loppuun pienten osien sijaan!

Visuaalisen johtamisen potentiaaliset hyödyt:

 • Auttaa tiedon ja tehtävien jakamisessa ja priorisoinnissa
 • Helpottaa kokonaiskuvan ymmärtämisessä
 • Mahdollistaa virtauksen näkemisen ja parantamisen
 • Mahdollistaa monien asioiden mittauksen
 • Pullonkaulat, aliresursointi ja muut ongelman tulevat pinnalle
 • Yksilötyö muuntuu tiimin työksi
 • Voidaan keskittyä asioiden loppuun saamiseksi, niiden aloittamisen sijaan
 • Työtaakan rajaaminen nopeuttaa läpimenoa ja vähentää multitaskausta
 • Mahdollistaa imuohjauksen
 • Parantaa kommunikaatiota
 • Mahdollistaa päivittäisen johtamisen, jotta tehdyt tehtävät tukevat tavoitteiden saavuttamista

Tieteellinen ongelmanratkaisu:

pdca, tieteellinen ongelmanratkaisu, kaizen

Plan-Do-Check-Act-sykli (PDCA) on tehokas ja systemaattinen tapa taklata viheliäisiäkin ongelmia. Kyseessä on siis tieteellinen metodi, jossa aluksi yritetään kuvata ongelmaa ja luoda hypoteesi tilanteesta (PLAN). Sitten lähdetään tekemään testejä (DO) ja katsotaan pitääkö hypoteesi paikkaansa. Sitten tarkistetaan testien tulokset (CHECK) ja katsotaan pitääkö jotain muutoksia tehdä. Jos onnistuimme löytämään paremman tavan toimia, niin sitten se jalkautetaan koko organisaatioon (ACT) tai jos emme, niin palaamme suunnittelun pariin (PLAN).

Prosessit ja standardityö:

Ilman standardia ei voi olla kehittymistä! Jos joka kerta tehdään eri tavalla, niin mistä tiedämme lähestymmekö täydellistä arvontuotantoa vai emme? Tietotyössä riittää luovaa ongelmanratkaisua ilman, että prosessin jokaisessa vaiheessa joudutaan vääntämään pienimmästäkin asiasta. Kun prosessit on standardoitu, niin voidaan keskittyä niiden kehittämiseen ja paremman asiakasarvon tuotantoon!

Lean tuote- ja palvelukehityksessä

Opi nopeasti tai menehdy!

Kuinka nopeasti organisaationne pystyy luomaan uuden palvelun tai tuotteen, joka pohjautuu todellisiin asiakastarpeisiin? Kuinka nopeasti pystytte toteuttamaan uudistuksia ja päivityksiä? Kerran viikossa, kuukaudessa vai meneekö vuosia? Menettekö sokkona kohti lanseeraushetkeä ja toivotte parasta, vai onko ideanne jokainen kriittinen oletus jo oikeasti testattu markkinoilla?

Lean-tuotekehitys on uusien tuote- ja palvelukonseptien innovointiin, testaamiseen ja luomiseen keskittynyt valmennus. Opit kuinka voit saada tuotteesi ideasta markkinoille mahdollisimman pienin rahallisin ja ajallisin kustannuksin. Valmennuksien keskeisin anti on se, kuinka voit minimoida tuotekehityksesi riskit, jotta pystyt luomaan jotain sellaista mitä asiakkaasi oikeasti haluavat.

Lean-tuotekehitys-valmennukset perustuvat vahvasti Lean Startup -oppeihin, jonka syklisessä Luo-Mittaa-Opi prosessissa ideasi testataan ja rakennetaan ainoastaan oikeiksi todistettujen oletusten pohjalle. Olisi ikävää huomata vasta lanseeraushetkellä, ettei kukaan haluakaan tuotettasi.

Ota yhteyttä!

Jokaisella organisaatiolla on erilaisia tarpeita ja tilanteita, niin keskustellaan siitä, miten me voisimme olla teille avuksi!